Rumix

Rehuš Trans, s.r.o. použila ako prvá autodomiešavač s hydraulickou rukou a bádiou na vykladanie betónových zmesí. Tento spôsob vykládky má podaný ako užitkový vzor na UPV. Rumix je hlavne určený a osvedčil sa na zalievanie šalovacích tvárnic, oporných múrov, malé základy, obvodové vence a...
Rumix je plnohodnotný autodomiešavač, ktorý nemá žiadne obmedzenia v používaní ako klasický autodomiešavač. Vzhľadom na vyššiu pohotovostnú hmotnosť može po cestách voziť len o 1m3 betónu menej. Dosah ramena hydraulickej ruky od veže je maximálne 14 metrov. Betonársky kôš (bádia), má objem...

Rumix: Výročie rok od založenia, posledných 8 fotiek nový spôsob vypúšťania

Toto technické riešenie je majetkom firmy Rehuš Trans s.r.o., a ako užitkový vzor vedený na Úrade Priemysleného Vlastníctvo pod číslom 50017/2010. V zmylse zákona č. 517/2007 Z.z. o užitkových vzoroch v platnom znení, smie byť vyrábaný, alebo používaný iba so súhlasom majiteľa firmy Rehuš Trans s.r.o., Pavlom Rehušom. 

Rumix

Neboli nájdené žiadne záznamy.


Kontakt

Rehuš Trans, s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1602/10
Bratislava
851 10
Prevádzka:
Petržalka Dolnozemská 13
Areál Ladcebeton
Kontakt:
0903 941 909
0908 950 475
Fakturačné oddelenie :
0903347795
rehuspavol@zoznam.sk